Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0273-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Поточна линия за пречистване и бутилиране на вода в три отделни направления за различен обем бутилки в с.Продановци
Бенефициент: "РИЛА СТРОЙ - 7" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Поточна линия за пречистване и бутилиране на вода в три отделни направления за различен обем бутилки в с.Продановци
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Извършване на финансов одит на проекта
Дейност 5: Отчитане на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ВАС ПРО" ООД
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Трифар ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 959 354 BGN
Общ бюджет: 3 724 123 BGN
БФП: 1 862 061 BGN
Общо изплатени средства: 1 959 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 862 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 273 580 BGN
2015 685 757 BGN
1 959 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 582 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 082 543 BGN
2015 582 893 BGN
1 665 436 BGN
В т.ч. Национално финансиране 279 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 191 037 BGN
2015 102 864 BGN
293 901 BGN
Финансиране от бенефициента 1 959 354 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Индикатор 1.1: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична поточна линия за пълнене на вода 1 - 0.5 - 1.5 л
Индикатор 5 (Д) Индикатор 1.2: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична поточна линия за пълнене на вода 2 - 3.5 - 10 л
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1.3: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична поточна линия за пълнене на вода 3 - 19.8 л
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1.4: Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инсталация за пречистване на вода
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер.
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3:Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Реализирани проекти
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6:Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 13 (Д) Индикатор 10: Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 14 (Д) Индикатор 11: Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз