Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0325-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоефективно оборудване при производството на хартиени изделия"
Бенефициент: "МИШЕЛ АДВАЙС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енергоефективно оборудване при производството на хартиени изделия"
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на винтов компресор с честотно управление, адсорбционен хладилен сушител и вертикален въздушен ресивер 1 m3
Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за флексо печат WSD-1000-6 CI
Дейност 3: Машина за рязане на форми за чаши SH-K100
Дейност 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 бр машини за чаши: SCM-H Машина за чаши малък размер 6-11 oz; SCM-H Машина за чаши голям размер 12-22 oz;
Дейност 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина WFD 430 за производство на хартиени торби с дъно;
Дейност 6: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина WFD 400 за производство на хартиени пликчета
Дейност 7: Извършване на дейности по визуализация на проекта.
Дейност 8: Изготвяне на одит по проекта.
Дейност 9: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРГОЕФЕКТ" ООД
ЕСБ-СОФИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 949 724 BGN
Общ бюджет: 3 899 448 BGN
БФП: 1 949 724 BGN
Общо изплатени средства: 1 949 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 949 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 949 682 BGN
1 949 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 657 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 657 230 BGN
1 657 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 292 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 292 452 BGN
292 452 BGN
Финансиране от бенефициента 1 949 724 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Намаляване на емисиите на СО2
Индикатор 7 (Д) Откриване на нови работни места за период от две години след приключване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз