Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0322-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност за висока конкурентоспособност"
Бенефициент: Ростов АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност за висока конкурентоспособност"
Дейности: Дейност 6 :Архитектурно заснемане на хотелска част и проектиране на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация на хотел "Ростов"
Дейност 5: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”).
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез полагане на вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени и доставка и монтаж на съвременни енергоефективни дограми
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за отопление, осигуряване на БГВ с използване на възобновяем енергиен източник и енергоефективна хидрофорна система
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 478 634 BGN
Общ бюджет: 948 068 BGN
БФП: 474 034 BGN
Общо изплатени средства: 474 027 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 474 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 311 112 BGN
2015 162 915 BGN
474 027 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 402 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 264 445 BGN
2015 138 478 BGN
402 923 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 667 BGN
2015 24 437 BGN
71 104 BGN
Финансиране от бенефициента 478 634 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана годишна средна стойност на икономия на енергия
Индикатор 7 (Д) Нарастване на годишния брой нощувки
Индикатор 8 (Д) Намаление на емисии СО2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз