Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-2021-C0001
Номер на проект: ESF-1203-05-05020
Наименование: "Надежда за развитие"
Бенефициент: "РЕНДАЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 02.04.2014
Дата на приключване: 02.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Успешно стартиране стопанската дейност на „РЕНДАЛ” ЕООД
Дейности: Дейност 1: Организация, управление, мониторинг и отчитане на проекта. Със заповед на управителя на „РЕНДАЛ” ЕООД ще бъде утвърден екипът за организация и управление на проекта, както и ще бъде определен офис за администриране на проекта.
Дейност 2: Информационна кампания В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат изработени и отпечатани: информационни брошури, информационна табела, стикери за визуализация. Ще бъдат направени публикации в печатни медии, имащи за цел популяризиране на проектните дейности и финансовия принос на ЕС към проекта.
Дейност 3: Доставка и инсталиране на оборудване и обзавеждане. За постигане целите на проекта и осигуряване на подходящи условия за работа на лицата от целевата група ще бъде наето помещение, което ще бъде оборудвано и обзаведено.
Дейност 4: Възлагане разработването и разработване на електронен магазин. След избора на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 69/ 2013 г. ще бъде сключен договор, с който ще бъде възложено разработване електронната страница на магазина. Предвижда се в нея да обособят различни видове групи с продукти в зависимост от тяхното предназначение (за мъже, жени, юноши, деца и др.).
Дейност 5: Стартиране работата на „РЕНДАЛ” ЕООД. След провеждане на необходимите процедури съгласно изискванията на ПМС 69/ 2013 г. ще бъде избран доставчик/ доставчици на стоките, които ще се предлагат в електронния магазин и ще се осъществи тяхната доставка. Предвижда се това да са колекции (дамски, мъжки, детски) от Англия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 554 BGN
Общ бюджет: 15 900 BGN
БФП: 15 900 BGN
Общо изплатени средства: 15 898 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 910 BGN
2015 11 988 BGN
15 898 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 324 BGN
2015 10 190 BGN
13 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 587 BGN
2015 1 798 BGN
2 385 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз