Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0327-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "Симпекс" ООД"
Бенефициент: "СИМПЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на "Симпекс" ООД"
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно-спестяващи мерки – 5 броя термопомпени агрегати въздух-въздух и подмяна на 60 броя луминисцентни осветителни тела
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно-спестяващи мерки – окачен таван
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на професионални шевни машини, термотрансферна преса за сублимационен печат и широкоформатен сублимационен принтер
Визуализация на дейностите по проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БРАДЪР МИМ ООД
"ЕНЕРГОЕФЕКТ" ООД
"АРАГОРН" ООД
КСИ КО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 104 BGN
Общ бюджет: 188 208 BGN
БФП: 94 104 BGN
Общо изплатени средства: 94 104 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 94 104 BGN
94 104 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 79 989 BGN
79 989 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 14 116 BGN
14 116 BGN
Финансиране от бенефициента 94 104 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 7 (Д) Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) Изготвено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 9 (Д) Подадено и одобрено проектно предложение
Индикатор 10 (Д) Подменени професионални шевни машини
Индикатор 11 (Д) Подменена термотрансферна преса за сублимационен печат
Индикатор 12 (Д) Подмяна на широкоформатен сублимационен принтер
Индикатор 13 (Д) Осъществени енергоспестяващи мерки в нов производствен обем /три вида – термопомпени агрегати, осветление, окачен таван/
Индикатор 14 (Д) Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз