Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0309-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност в Трейдфарма ЕООД, гр. Варна
Бенефициент: "ТРЕЙДФАРМА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в Трейдфарма ЕООД, гр. Варна
Дейности: Дейност 7: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Дейност 1. Подобряване на КПД на системата за битово горещо водоснабдяване в хотелите
Дейност 5: Доставка на ново технологично енергийно ефективно оборудване за разширяване дейността на дружеството и намаляване разхода на енергия от основната дейност
Дейност 4: Подобряване на ефективността на съществуващата осветителна система
Дейност 2. Подобряване на ефективността на климатизацията на хотелите
Дейност 3: Подмяна на стъклопакети на съществуващата дограма на хотелите
Дейност 6: Дейности по визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 461 959 BGN
Общ бюджет: 1 177 313 BGN
БФП: 458 061 BGN
Общо изплатени средства: 458 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 458 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 300 000 BGN
2015 158 057 BGN
458 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 389 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 255 000 BGN
2015 134 349 BGN
389 349 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 000 BGN
2015 23 709 BGN
68 709 BGN
Финансиране от бенефициента 727 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция - нощувка
Индикатор 8 (Д) Новоразкрити работни места
Индикатор 9 (Д) Нови услуги, въведени в основната дейност на дружеството: въведено в експлоатация перално стопанство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз