Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1287-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-16034
Наименование: "Извършване на консултантски услуги, проектиране, ремонт, реставрация на старинни мебели и претапициране на корпусна и мека мебел"
Бенефициент: ВЕНИ СТИЛ-64 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 04.04.2014
Дата на приключване: 04.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за успешното реализиране на пазара на труда на обучена, безработна жена, с ясна идея за започване на собствен бизнес в областта на услугите,чрез стартиране на самостоятелна стопанска дейност- предприятие, разполагащо с първоначален инвестиционен капитал и обучен персонал за предлагане на пакет от услуги, включващи: Консултиране, проектиране,ремонт,реставрация на старинни мебели и претапициране на корпусна и мека мебел,чрез използуване на най-нови технологии и машини,с разнообразни материали и уникални дизайнерски идеи,съобразени с личните желания и вкус на клиентите на място и в обновено магазинно помещение и с обхват територията на три общини -Девин,Борино и Доспат . Настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на приоритетна ос 1,чиято основна цел е повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и не активните лица на пазара на труда и заетост,чрез развитие на предприемачеството.
Дейности: 5. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3/три/ месеца. Поради трудоемкостта на предлаганите услуги се предвижда наемане на техник,тапицерство и декораторство.Човек с висше или средно образование имащо познания и опит в мебелното и тапицерско производство и да притежава шофьорска книжка.Ще работи на пълно работно време. С предимство ще се ползуват младежи до 29г.и хора пред пенсионна възраст.
4. Рекламиране и популяризиране на дейността по Проекта. Изготвяне на задължителните според изискванията реквизити- обозначителна табела ,стикери на закупените активи. Изготвяне на интернет страница, ,реклама в местни медии и съпътствуваща рекламна дейност.
3. Първоначално закупуване на материали необходими за осъществяване на дейността. За претапициране на мебелите са необходими дамаски,конци и телчета,а при нужда от ремонт-дървен материал и плоскости.
2. Закупуване на машини необходими за осъществяване на дейността. Това са основни машини ,които се използуват за тапициране на мебели.
1. Извършване на текущ ремонт на магазинно и складово помещение Магазинното помещение се намира в сграда построена през 1973г.Прозорците и вратите ,представляват железни остъклени конструкции,които са ръждясали и със счупени стъкла.Предвижда се подмяна на дограмата,мивката и освежаване с латекс.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Юнуз ООД
ЕТ "Антон Евтимов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 784 BGN
Общ бюджет: 16 224 BGN
БФП: 16 224 BGN
Общо изплатени средства: 16 224 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 756 BGN
2015 12 468 BGN
16 224 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 193 BGN
2015 10 598 BGN
13 790 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 563 BGN
2015 1 870 BGN
2 434 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз