Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0067-C0001
Номер на проект: CO/STF/66/14.03.2008
Наименование: "Техника и технология за получаване на растителни екстракти чрез втечнен газ и тяхното приложение"
Бенефициент: "ЕКСТРАКТУМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 17.03.2009
Начална дата: 20.03.2009
Дата на приключване: 20.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на нов метод за получаване на натурални екстракти от растителни суровини в среда от втечнен газ с помощта на термопомпена система и двустепенно изпаряване с висока технологична, енергийна и екологична ефективност.
Дейности: Собствен труд - изпълнение на проекта Собствен труд - изпълнение на проекта
Подготовка на заявка за патент и търговска марка и разработка на технология Подготовка на заявка за патент и търговска марка и разработка на технология
Анализи на екстрактите - Етап 4 Анализи на екстрактите - Етап 4
Приложения на екстрактите в ХВП и приложения в парфюмерията, козметиката, фармацията
Доставка на материали и консумативи
Изготвяне на рекламни материали, интернет сайт и участие в специализирано изложение - Етап 4
Икономически анализ - Етап 2 Анализ на получените данни за добиви, себестойности, цени; Изготвяне на иконмическа, финансова и техническа оценка на продуктите; Маркетингово проучване
Изготвяне на опитен образец Проектиране, Изработване на опитен образец, Опитни изпитания на образеца
Визуализация на проекта Предвижда се поставяне на съответните надписи и символи върху всички продукти, материали, публикации и документи, получени в резултат на разработвания проект със съответния текст
Одит на проекта Одит на проектаСлед завършване на всички останали дейности по проекта се предвижда и неговото финансово одитиране. Извършва се от независим експерт като външна услуга.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 913 BGN
Общ бюджет: 38 210 BGN
БФП: 34 389 BGN
Общо изплатени средства: 33 579 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 514 BGN
2011 30 065 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 579 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 987 BGN
2011 25 555 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 542 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 527 BGN
2011 4 510 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 037 BGN
Финансиране от бенефициента 8 435 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз