Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0053-C0001
Номер на проект: CO/STF/52/25.02.2008
Наименование: "Изграждане на опитен образец на концентраторна хибридна фотоволтаична система от трето технологично поколение за трансформиране на слънчевата радиация в електрическа енергия"
Бенефициент: "Соларни концентраторни системи - СКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2009
Начална дата: 19.03.2009
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване на базисен за по-нататъшната дейност на предприятието иновативен процес и продукт, изразяващ се в изграждането на опитен образец на концентраторна хибридна фотоволтаична система от трето технологично поколение за трансформиране на слънчевата радиация в електрическа енергия, която дава два продукта едновременно: електричество и топлинна енергия, което е технологично постижение на високо световно ниво.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на активи
Изработване на оценки,бизнес планове,анализи, проучвания
Изработване на опитен образец
Изработване на промишлен дизайн
Изготвяне на патентно досие,разпространение на рекламни материали и интернет страница
Одит и визуализация на проекта
Наемане на помещения за изследване,измерване,изпитване,изработка на опитен образец
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 362 753 BGN
Общ бюджет: 176 123 BGN
БФП: 158 510 BGN
Общо изплатени средства: 158 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 55 000 BGN
2010 - 55 000 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 083 BGN
2014 122 147 BGN
2015 0 BGN
158 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 46 750 BGN
2010 - 46 750 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 671 BGN
2014 103 825 BGN
2015 0 BGN
134 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 250 BGN
2010 - 8 250 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 413 BGN
2014 18 322 BGN
2015 0 BGN
23 735 BGN
Финансиране от бенефициента 40 306 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз