Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0055-C0001
Номер на проект: CO/STF/54/26.02.2008
Наименование: "Разработка на иновативен продукт за ефикасна системна профилактика на зоонозата Дирофилариоза"
Бенефициент: "ЕНДЕКТОВЕТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2009
Начална дата: 19.03.2009
Дата на приключване: 19.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Създаване на иновативна противопаразитна моновалентна таблетна форма за превенция на Дирофелариозата, като качествено нов моновалентен противопаразитен лекарствен продукт, алтернатива на досега прилаганите поливалентни препарати.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на материали и консумативи
Визуализация на проекта
Изработване на оценки,бизнес планове,анализи,проучвания.Методи и програми за измерване и изпитвания.Патентно досие
Изготвяне на рекламни материали и интернет сайт.Публично представяне на резултатите от проекта
Одит на проекта
Наемане на помещения за изследване,лаборатории
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 380 404 BGN
Общ бюджет: 152 962 BGN
БФП: 137 665 BGN
Общо изплатени средства: 137 665 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 137 665 BGN
2012 - 676 BGN
2013 676 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 665 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 117 016 BGN
2012 - 575 BGN
2013 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 016 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 650 BGN
2012 - 101 BGN
2013 101 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 650 BGN
Финансиране от бенефициента 42 267 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз