Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1844-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-01102
Наименование: "Създаване на дружество за счетоводно обслужване"
Бенефициент: "АМС Финконсулт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 19.03.2014
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на заетост чрез развитие на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес
Дейности: 1. Избор и наемане на помещение Избор на помещение, подходящо за планираната дейност. Договаряне.
5. Осигуряване на публичност Изработка и поставяне на табела и стикери за оборудването. Изработка и разпространение на информационни материали за проекта. Организиране на пресконференция със заинтересованите страни.
6. Рекламна дейност Разпространение на информационни материали, флаери, обяви
2. Доставка на обзавеждане за офиса Избор на доставчик и доставка на планираното обзавеждане за офиса.
3. Закупуване на оборудване Избор на доставчик и доставка на компютърна техника, софтуер и офис оборудване.
9. Мониторинг и контрол Наблюдение и контрол относно съблюдаване на сроковете и правилното разходване и отчитане на средствата по проекта.
8. Финансово-счетоводна дейност по проекта Изготвяне на методика за отчитане на режийните разходи. Осигуряване на отделно аналитично отчитане на приходите и разходите по проекта.
4. Разкриване на работно място. Подбор и наемане на безработно лице.
7. Осъществяване на планираната дейност Набиране на клиенти и осъществяване на счетоводни и консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 778 BGN
Общ бюджет: 14 537 BGN
БФП: 14 537 BGN
Общо изплатени средства: 14 536 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 956 BGN
2015 10 581 BGN
14 536 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 362 BGN
2015 8 993 BGN
12 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 593 BGN
2015 1 587 BGN
2 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз