Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0284-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на Оптимакс тур ООД"
Бенефициент: "ОПТИМАКС ТУР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 25.03.2014
Дата на приключване: 25.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: "Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на Оптимакс тур ООД"
Дейности: Визуализация
Отчетност
Извършване на енергиен одит
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и инсталации, съгласно препоръките на енергийния одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 574 018 BGN
Общ бюджет: 1 144 882 BGN
БФП: 572 441 BGN
Общо изплатени средства: 572 441 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 572 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 572 441 BGN
572 441 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 486 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 486 575 BGN
486 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 85 866 BGN
85 866 BGN
Финансиране от бенефициента 574 018 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги.
Индикатор 8 (Д) Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз