Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0068-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ” Подкрепа за Развитие и Популяризиране на район Ловеч”
Бенефициент: Клъстер за развитие и популяризиране на район Ловеч
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ” Подкрепа за Развитие и Популяризиране на район Ловеч”
Дейности: Дейност 1: „Изграждане на административното тяло на Клъстера, чрез наемане на персонал и осигуряване на необходимите режийни разходи, както и консумативи за работните помещения”
Дейност 2: „Популяризиране на Клъстера и неговата марка, чрез създаване на лого, визитки, бланки, корпоративна презентация и идентичност, информационни табели за идентифициране членовете на клъстера, брошури, е-мейл маркетинт, социални мрежи – Фейс
Дейност 3: „Създаване на уеб сайт и информационна база данни на Клъстера”
Дейност 4: „Организиране на посещение на конференция в Милано- Италия
Дейност 5: „Организиране на посещение на обучение в провинция Тоскана – Италия”
Дейност 6: „Организиране на посещение на конференция в Мадрид”
Дейност 7: „Организиране на посещение на конференция в Париж”
Дейност 8: „Организиране на посещение на конференция в Аржентина – Латинска Америка”
Дейност 9: „Събитие за популяризиране и привличане на нови членове”
Дейност 10: „Събитие/Семинар за представяне на Сдруженито пред туристически агенции във връзка с бъдещо сътрудничество
Дейност 11: „Конференция във връзка с представяне на сдружението и неговият напредък в София”
Дейност 12: „Кръгла маса за членовете за обсъждане на проблеми в бранша”
Дейност 13: “Визуализация”
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 356 330 BGN
Общ бюджет: 423 484 BGN
БФП: 335 859 BGN
Общо изплатени средства: 246 831 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 335 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 570 BGN
2015 141 260 BGN
246 831 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 285 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 735 BGN
2015 120 071 BGN
209 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 836 BGN
2015 21 189 BGN
37 025 BGN
Финансиране от бенефициента 92 585 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 6 (Д) Изработен уеб сайт
Индикатор 7 (Д) Изработени табели визуализация
Индикатор 8 (Д) Осъществена Кръгла маса за членовете за обсъждане на проблеми в бранша


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз