Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0104-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци“
Бенефициент: "Унитрейд Клъстер" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Създаване и популяризиране на клъстер за рециклиране на отпадъци“
Дейности: Дейност 6: Изготвяне на Обща стратегия за развитие на клъстера
Дейност 3.1 „Организиране на 2 семинара за заинтересовани лица в сферата на опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци за вторично производство“
Дейност 1: Създаване на административно тяло на клъстера
Дейност 3.4 „Популяризиране на готовата уеб-страница на клъстера сред интернет потребителите
Дейност 7: Визуализация на проекта
Дейност 3.2 „Дизайн и изработване на фирмени материали на обединението“
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 3.3 „Дизайн и изработване на интернет-страница на обединението
Разходи за възнаграждения
Дейност 2: Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Дейност 5: Изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 4: Изготвяне на маркетингово проучване
Дейност 3: Организиране и провеждане на дейности за популяризиране на дейността на клъстера и привличане на нови членове
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 297 346 BGN
Общ бюджет: 357 710 BGN
БФП: 273 730 BGN
Общо изплатени средства: 128 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 273 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 128 874 BGN
128 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 232 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 109 543 BGN
109 543 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 331 BGN
19 331 BGN
Финансиране от бенефициента 88 685 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 5 (Д) Назначен персонал на трудов договор
Индикатор 6 (Д) Лица, преминали през обучителни курсове
Индикатор 7 (Д) Посетени обучения от административното и управленско тяло
Индикатор 8 (Д) Визуализац
Индикатор 9 (Д) Одит
Индикатор 10 (Д) Организиране на 2 семинара за заинтересовани лица
Индикатор 11 (Д) Дизайн и/или доставка на рекламни материали
Индикатор 12 (Д) Интернет-страница
Индикатор 13 (Д) Популяризиране на интернет-страницата
Индикатор 14 (Д) Маркетингово проучване
Индикатор 15 (Д) Маркетингова стратегия
Индикатор 16 (Д) Обща стратегия за развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз