Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0134-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ
Бенефициент: Асоциация "Кулинарни изкуства и гостоприемство" (АКИГ)
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на клъстер АКИГ
Дейности: Подготовка на Дейност 2: Създаване на Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ
изпълнение на Дейност 3: Оборудване и въвеждане в експлоатация на Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ
изпълнение на Дейност 1 „Визуализация и публичност на проекта“
изпълнение на Дейност 2: Създаване на Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Подготовка Дейност 1 „Визуализация и публичност на проекта“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Оборудване и въвеждане в експлоатация на Център за иновации в кулинарния бизнес към АКИГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 547 BGN
Общ бюджет: 470 568 BGN
БФП: 238 866 BGN
Общо изплатени средства: 238 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 238 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 238 866 BGN
238 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 203 036 BGN
203 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 830 BGN
35 830 BGN
Финансиране от бенефициента 234 379 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 (Д) Брой създадени Центрове в подкрепа насърчаване на иновациите и развитие на бизнес възможностите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз