Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0122-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Клъстер Промаркет Плюс” – ефективен модел за устойчиво и конкурентноспособно развитие
Бенефициент: "Клъстер Промаркет Плюс"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: „Клъстер Промаркет Плюс” – ефективен модел за устойчиво и конкурентноспособно развитие
Дейности: Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Компонент 2 15. Изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали
Разходи за възнаграждения
Компонент 1 3.3 Провеждане на отчетно събрание на Клъстер Промаркет Плюс
Компонент 2 7. Организиране на семинар за представяне дейността на Клъстера в гр. Варна, с цел набиране на нови клиенти и партньори
Компонент 1 1.Формиране на административно тяло на Клъстера
Компонент 1 2.1. Провеждане на общо обучение на членовете на административното тяло
Компонент 2 8. Организиране на семинар- представяне дейността на Клъстера в гр. Бургас, с цел набиране на нови клиенти и партньори
Компонент 1 3.2 Повеждане на ежемесечни срещи-събрания
Компонент 2 3. Маркетингово проучване на пазара на пакетирани хранителни стоки
Компонент 2 10.Създаване връзки, развиване на сътрудничество и посещение на клъстерни организации в страна от Южна Америка, с цел стартиране и развитие на обща дейност
Компонент 2 5. Организиране и провеждане в гр. Варна на конференция за представяне дейността на Клъстер Промаркет Плюс с цел набиране на нови членове в Североизточна България.
Компонент 2 1. Разработване на обща стратегия за развитие на Клъсер Промаркет Плюс ООД
Компонент 2 2. Дизайн, разработване и създаване на интернет страница на Клъстер Промаркет Плюс
Компонент 2 13. Участие на специализирано изложение в страна-членка на Европейския Съюз
Компонент 2 11.Създаване връзки, развиване на сътрудничество и посещение на клъстерни организации в страна от Европейския съюз, с цел стартиране и развитие на обща дейност
Компонент 2 4. Анализ на целевите пазари, свързани с дейността на организациите-участници в Клъстер Промаркет Плюс ООД
Компонент 1 2.2. Участие на членовете на административното тяло в специализирани обучения и семинари
Компонент 2 12. Участие на специализирано изложение в България
Компонент 2 14. Участие на специализирано изложение в САЩ
Компонент 1 3.1 Ресурсно обезпечаване на дейността на Клъстер Промаркет Плюс
Компонент 2 6. Организиране и провеждане в гр. Ямбол на конференция- представяне дейността на Клъстера с цел набиране на нови членове в Югоизточна България.
Компонент 2 9.Създаване връзки, организиране на сътрудничество и посещение на клъстерни организации в САЩ с цел стартиране и развитие на обща дейност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Миел ООД
„Неоконт” ЕООД
Варекс-Консулт
БГ Лийдс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 222 019 BGN
Общ бюджет: 204 778 BGN
БФП: 139 143 BGN
Общо изплатени средства: 39 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 466 BGN
2015 36 034 BGN
39 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 946 BGN
2015 30 629 BGN
33 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 520 BGN
2015 5 405 BGN
5 925 BGN
Финансиране от бенефициента 102 639 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз