Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0088-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови възможности за предлагане на български информационни системи на световния пазар чрез развитие на клауд технологии.
Бенефициент: ДЗЗД "ИКТ Клауд Клъстер"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Нови възможности за предлагане на български информационни системи на световния пазар чрез развитие на клауд технологии.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Компонент 2 Разработване на обща и маркетингова стратегия за развитие на клъстера
Компонент 2 Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Организиране и провеждане на информационни събития за представяне на клъстера и конференции
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Компонент 1Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Компонент 1 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Компонент 1 Участие в обучения и обмен на добри практики за изграждане капацитет за координация и управление на клъстерните дейности и повишаване на квалификацията на служителите от административното тяло на клъ
Компонент 1 Подготовка за изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта и подкрепа на административното тяло на клъстера
Изпълнение на Компонент 1 Дейност 1 Управление на проекта и подкрепа на административното тяло на клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Компонент 2 Изработка на рекламни материали за популяризиране на клъстера
Разходи за възнаграждения
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Компонент 2 Създаване на информационна платформа за популяризиране на клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Компонент 1 Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 853 BGN
Общ бюджет: 182 566 BGN
БФП: 138 635 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 55 842 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 3 (Д) Обучени лица от персонала на клъстера
Индикатор 4 (Д) Организирани и проведени информационни събития и конференции
Индикатор 5 (Д) Изготвена обща стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 6 (Д) Изготвена маркетингова стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 7 (Д) Разработен Уеб-сайт за популяризиране дейността на клъстера
Индикатор 8 (Д) Разработена система за привличане на посетители към сайта на клъстера чрез онлайн реклама
Индикатор 9 (Д) Разработена система за предлагане на персонализирани демо версии на услугите чрез он-деманд виртуализация
Индикатор 10 (Д) Разработена акаунтинг система за билинг на клиентите и на новите членове на клъстера и информационна система за получаване на плащанията по електронен път чрез свързване с VISA/MasterCard/American Express, Банксервиз/IBAN, ePay.bg и Борика.
Индикатор 11 (Д) Изработени лого и марка на клъстера
Индикатор 12 (Д) Отпечатани рекламни материали за клъстера
Индикатор 13 (Д) Разработени рекламни банери и флаш реклами
Индикатор 14 (Д) Създадени демонстрационни видеоклипове
Индикатор 15 (Д) Привлечени нови членове на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз