Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0091-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Аутомотив Клъстер България"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България
Дейности: Подготовка и изпълнение на Д 1: Изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Д2: Създаване на административно тяло на АКБ
Подготовка и изпълнение на Д3: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Д4: Клъстерен маркетинг
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 278 111 BGN
Общ бюджет: 254 554 BGN
БФП: 209 859 BGN
Общо изплатени средства: 186 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 209 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 363 BGN
2015 145 710 BGN
186 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 178 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 308 BGN
2015 123 854 BGN
158 162 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 054 BGN
2015 21 857 BGN
27 911 BGN
Финансиране от бенефициента 64 761 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз