Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0100-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на Клъстер “ИНОВАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” (“ИДО”)
Бенефициент: Сдружение за иновации в дистанционното обучение
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане на Клъстер “ИНОВАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” (“ИДО”)
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Изграждане на квалифицирано АТ
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Други дейности по компонент 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Създаване на корпоративна идентичност и рекл. материали
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Изграждане на интернет интергрирана платформа
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Изработване на маркетинг анализ
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Изработване на стратегия
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 335 089 BGN
Общ бюджет: 312 136 BGN
БФП: 240 615 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 88 192 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 4 (Д) Проведени конкурси за назначаване на служители
Индикатор 5 (Д) Назначени лица на трудови договори
Индикатор 6 (Д) Представители на клъстера, посетили обучителни мероприятия
Индикатор 7 (Д) Посетени обучителни мероприятия
Индикатор 8 (Д) Създадени информационно-рекламни продукти
Индикатор 9 (Д) Създадени елементи на корпоративна идентичност
Индикатор 10 (Д) Създадени визуализационни материали
Индикатор 11 (Д) Изградена интернет интегррирана платформа
Индикатор 12 (Д) Привлечени нови членове
Индикатор 13 (Д) Изготвено маркетиногово проучване и анализ
Индикатор 14 (Д) Изработена Стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 15 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените клъстери (лева)
Индикатор 16 (Д) Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз