Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подпомагане и развитие на компаниите е областта на геотехническото и тунелно строителство в България"
Бенефициент: "Геоинженеринг клъстер"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Подпомагане и развитие на компаниите е областта на геотехническото и тунелно строителство в България"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Изграждане на административното тяло на клъстера, чрез наемане на персонал и осигуряване на необходимите режийни и консумативи за работните помещения.
Дейност 3. Визуализация на проекта.
Дейност 4. Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове.
Дейност 5. Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг.
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Сайнс" ЕООД
"Лоджистик Консорциум" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 872 BGN
Общ бюджет: 417 373 BGN
БФП: 300 175 BGN
Общо изплатени средства: 300 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 300 175 BGN
300 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 255 149 BGN
255 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 45 026 BGN
45 026 BGN
Финансиране от бенефициента 121 330 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 (Д) Подкрепени/създадени клъстери
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз