Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Популяризиране и подпомагане на малкия и среден бизнес в сферата на занаятчийството”
Бенефициент: "Занаятчийски клъстер" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Популяризиране и подпомагане на малкия и среден бизнес в сферата на занаятчийството”
Дейности: Дейност 6. „Организиране и провеждане на семинар за представяне на дейностите на Клъстера, с цел привличане на нови членове “
Дейност 1. „Съставяне на административното тяло на Клъстера“
Дейност 8. „Извършване на меркетингово проучване и анализ на потребителското търсене
Дейност 5. „Организиране и провеждане на събитие за представяне и популяризиране на клъстера и ключарската индустрия в България сред потенциални клиенти “
Дейност 11. „Уеб Сайт“
Дейност 4. „Участие в Международният Панаир на занаятите и изкуствата гр. Варна 2014“
Разходи за възнаграждения
Дейност 9. Маркетинг и стратегия на Клъстера“
Дейност 10. „Дейност за популяризиране името (марката) на клъстера“
Дейност 2. „Участие на Произведено в България Есенна Сесия - гр. София 2013“
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 12. „Визуализация
Дейност 3. „Участие в Пролетен Панаир на Занаятите - гр. Пловдив 2014“
Дейност 7. „Проучване на съществуващите конкуренти на пазара“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 360 298 BGN
Общ бюджет: 403 972 BGN
БФП: 321 200 BGN
Общо изплатени средства: 321 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 321 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 396 BGN
2015 251 804 BGN
321 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 986 BGN
2015 214 034 BGN
273 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 409 BGN
2015 37 771 BGN
48 180 BGN
Финансиране от бенефициента 90 742 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 (Д) Подкрепени/създадени клъстери
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 6 (Д) Създаден уеб сайт
Индикатор 7 (Д) Проведени маркетингови проучвания
Индикатор 8 (Д) Създадена Маркетинг и стратегия на Клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз