Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0478-C0001
Номер на проект: К-26-Ц-5/08.12.2014
Наименование: Внедряване в производство на обществено осветително тяло с иновативна система за сглобяване
Бенефициент: "ЦИНКОМЕТАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 02.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на обществено осветително тяло с иновативна система за сглобяване
Дейности: Дейност 4: ДОСТАВКА НА ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР
Дейност 6: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5: ДОСТАВКА НА ПЯСЪКОСТРУЙНА МАШИНА
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: ДОСТАВКА НА CNC МАШИНА ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ
Дейност 3: ДОСТАВКА НА СТРУГ
Дейност 1: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Булмакметал" EООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 332 321 BGN
Общ бюджет: 435 041 BGN
БФП: 332 159 BGN
Общо изплатени средства: 332 159 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 332 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 216 003 BGN
2015 116 157 BGN
332 159 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 183 602 BGN
2015 98 733 BGN
282 335 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 400 BGN
2015 17 423 BGN
49 824 BGN
Финансиране от бенефициента 102 929 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Индикатор 9 (Д) Доставка на CNC Машина за плазмено рязане
Индикатор 10 (Д) Доставка на Струг
Индикатор 11 (Д) Доставка на Обработващ център
Индикатор 12 (Д) Доставка на Пясъкоструйна машина
Индикатор 13 (Д) Визуализация на проекта - брой стикери
Индикатор 14 (Д) Визуализация на проекта - брой табели
Индикатор 15 (Д) Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз