Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0287-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на ЕТ "Ангел Петров-98""
Бенефициент: ЕТ "Ангел Петров-98"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на ЕТ "Ангел Петров-98""
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка и монтаж на ново производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка и монтаж на соларна система за битово горещо водоснабдяване (БГВ)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Тека" ООД
Финвера Консулт
КАРАНА ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 031 BGN
Общ бюджет: 176 062 BGN
БФП: 88 031 BGN
Общо изплатени средства: 88 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 88 031 BGN
88 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 74 826 BGN
74 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 13 205 BGN
13 205 BGN
Финансиране от бенефициента 88 031 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 6 (Д) Доставена и въведена в експлоатация соларна система за битово горещо водоснабдяване (БГВ)
Индикатор 7 (Д) Доставено и въведено в експлоатация ново производствено оборудване
Индикатор 8 (Д) Изработена визуализация на проекта
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз