Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0285-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енерджи про"
Бенефициент: "Архцентър-А" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Енерджи про
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Реализация на мярка „Смяна на дограма“
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Реализация на мярка „Топлинно изолиране на външни стени“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Реализация на мярка „Топлинно изолиране на покрива“
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Реализация на мярка „Реализиране на проект за термопомпа тип вода/вода“
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: СМР, необходимо за мерки 1 и 3.
Подготовка и изпълнение на дейност 6: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”).
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Визуализация и популяризиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 934 BGN
Общ бюджет: 641 857 BGN
БФП: 320 928 BGN
Общо изплатени средства: 320 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 320 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 208 607 BGN
2015 112 318 BGN
320 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 272 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 177 316 BGN
2015 95 470 BGN
272 786 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 291 BGN
2015 16 848 BGN
48 139 BGN
Финансиране от бенефициента 320 934 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Изготвен енергиен доклад от обследване за енергийна ефективност
Индикатор 7 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 8 (Д) Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табели, стикери, банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз