Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0280-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "Оптоматик 64" ООД"
Бенефициент: "ОПТОМАТИК - 64" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 15.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на "Оптоматик 64" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Отчитане на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност Закупуване на оборудване по Компонент 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване на оборудване по Компонент 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Евроинженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 596 823 BGN
Общ бюджет: 1 193 645 BGN
БФП: 596 823 BGN
Общо изплатени средства: 596 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 596 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 596 823 BGN
596 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 507 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 507 299 BGN
507 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 89 523 BGN
89 523 BGN
Финансиране от бенефициента 596 823 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 8 (Д) Намаление на средната възраст на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз