Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0274-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "ИТА България" ЕООД"
Бенефициент: „ИТА БЪЛГАРИЯ” EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на "ИТА България" ЕООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка на водогреен котел
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка на три сушилни камери за дървесина
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Доставка на винтов компресор
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Доставка осветителни тела с ЕСЛ
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Визуализация на проекта
Дейност 7 СМР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 812 BGN
Общ бюджет: 311 625 BGN
БФП: 155 812 BGN
Общо изплатени средства: 155 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 155 812 BGN
2015 0 BGN
155 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 132 441 BGN
2015 0 BGN
132 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 372 BGN
2015 0 BGN
23 372 BGN
Финансиране от бенефициента 155 812 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на производствена база
Индикатор 6 (Д) Доставен и въведен в експлоатация водогреен котел на твърдо гориво
Индикатор 7 (Д) Доставени и въведени в експлоатация сушилни камери за дървесина
Индикатор 8 (Д) Доставен и въведен в експлоатация винтов компресор
Индикатор 9 (Д) Доставени и монтирани вътрешни осветителни тела с ЕСЛ
Индикатор 10 (Д) Доставени и монтирани външни осветителни тела с ЕСЛ
Индикатор 11 (Д) Изпълнена визуализация на проекта
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 13 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз