Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0095-C0001
Номер на проект: ТА-2013-KPOS-PP-92
Наименование: Организиране съхранението на архивните документи на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.01.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 30.04.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Организиране съхранението на архивните документи на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 202 828 BGN
БФП: 202 828 BGN
Общо изплатени средства: 384 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 302 238 BGN
2015 81 792 BGN
384 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 256 902 BGN
2015 69 523 BGN
326 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 336 BGN
2015 12 269 BGN
57 604 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз