Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0089-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-03001
Наименование: Квалификационно обучение на заети лица по специалност "Шивачество"
Бенефициент: "МЕДИ-7" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 10.01.2009
Дата на приключване: 10.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: Квалификационно обучение на заети лица по специалност "Шивачество"
Дейности: Дейност1.Сформиране на екипа за управление и организация на проекта. Сформиране на екипа за управление и организация на проекта, утвърждаване на вътрешни правила за работа и система за вътрешен контрол и оценка на дейностите па проекта
Дейност2.Подготовка и отпечатване на информационните материали за публичност и визуализация на проекта публикация в местната преса. Подготовка и отпечатване на информационните материали за публичност и визуализация на проекта публикация в местната преса.
дейност3.Подготовка за провеждане на обучението-осигуряване на материали и разделяне на участниците на 3 групи. Осигуряване на материали и разделяне на участниците на 3 групи.
Дейност4.Обучение по “Шивачество” модул 1, модул 2 и модул 3. Провеждане на обучение по “Шивачество” модул 1, модул 2 и модул 3.
Дейност5.Анкетиране на участниците Анкетиране на участниците
Дейност6.Анализ на резултатите от анкета І от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график. Анализ на резултатите от анкета І от екипа за Организация и управление. При необходимост корекция на дейностите и времевия график.
Дейност7.Обучение по “Шивачество” ” модул 4, модул 5 и модул 6 Провеждане на обучение по “Шивачество” ” модул 4, модул 5 и модул 6
Дейност8.Анкетиране на участниците Анкетиране на участниците
Дейност9.Анализ на резултатите от анкета ІІ Анализ на резултатите от анкета ІІ. При необходимост корекция на дейностите и времевия график
Дейност10.Обучение по “Шивачество” ” модул 7, модул 8 и модул 9 Провеждане на обучение по “Шивачество” ” модул 7, модул 8 и модул 9
Дейност11.Анкетиране на участниците Анкетиране на участниците
Дейност12.Анализ на резултатите от анкета ІІІ Анализ на резултатите от анкета ІІІ и при необходимост корекция на дейностите и времевия график
Дейност13.Обучение по “Шивачество” ” модул 10 и модул 11 Провеждане на обучение по “Шивачество” ” модул 10 и модул 11
Дейност14.Анкетиране на участниците Анкетиране на участниците
Дейност15.Анализ на резултатите от анкета ІV Анализ на резултатите от анкета ІV от екипа за организация и управление
Дейност16.Анализ на резултатите от обучението. Анализ на резултатите от обучението.
Дейност17.Изготвяне на отчетни доклади. Изготвяне на отчетни доклади.
Партньори
Партньори:
Център за регионално развитие ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 324 BGN
Общ бюджет: 25 809 BGN
БФП: 25 809 BGN
Общо изплатени средства: 25 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 066 BGN
2010 11 743 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 956 BGN
2010 9 981 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 110 BGN
2010 1 761 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 871 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз