Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0250-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за производство на бетон
Бенефициент: „АС ПРОДУКТ“ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за производство на бетон
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Дейност 5: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 513 873 BGN
Общ бюджет: 1 027 746 BGN
БФП: 513 873 BGN
Общо изплатени средства: 513 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 513 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 513 873 BGN
513 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 436 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 436 792 BGN
436 792 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 77 081 BGN
77 081 BGN
Финансиране от бенефициента 513 873 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов МБВ
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов КБ
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване и монтаж слънчева инсталация
Индикатор 9 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 11 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз