Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0246-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на "Еко Ботълс" ЕООД"
Бенефициент: "ЕКО-БОТЪЛС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на "Еко Ботълс" ЕООД"
Дейности: Инвестиции в оптимизиране на основната поточна линия на „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД
Инвестиции в проектиране, доставка и монтаж на инсталация за подгряване на топла вода с плоски колектори за производствени нужди
Реализация на СМР за намаляване на енергийните разходи за отопление в производствено-административнобитовата сграда на „ЕКО БОТЪЛС” ЕООД
Визуализация на проекта
Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Маргарита-П-Петрун Костадинов"
Мава индустриал
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 900 BGN
Общ бюджет: 299 800 BGN
БФП: 149 900 BGN
Общо изплатени средства: 149 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 149 900 BGN
2015 0 BGN
149 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 415 BGN
2015 0 BGN
127 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 485 BGN
2015 0 BGN
22 485 BGN
Финансиране от бенефициента 149 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Общо енергийни спестявания
Индикатор 7 (Д) Намаляване на емисиите на СО2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз