Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0254-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД
Бенефициент: "МЕТАЛ ИН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „Машина за лазерно рязане с фибро източник““
Подготовка и изпълнение на Дейност „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „Индустриален робот за заваряване““
Подготовка и изпълнение на Дейност „Доставка и монтаж на система за осветление“
Подготовка и изпълнение на Дейност „Реконструкция на система за вентилация“
Подготовка и изпълнение на Дейност „Извършване на СМР за изграждане на окачени тавани с термоизолация в участъци: Пресов, Механичен, Монтаж и опаковка и Силициево производство“
Дейност „Визуализация“
Дейност "Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Кимекс" ООД
"МИЛКО" ЕООД
„ЕнЕфект - Консулт” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 513 899 BGN
Общ бюджет: 1 027 797 BGN
БФП: 513 899 BGN
Общо изплатени средства: 513 899 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 513 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 513 899 BGN
2015 0 BGN
513 899 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 436 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 436 814 BGN
2015 0 BGN
436 814 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 085 BGN
2015 0 BGN
77 085 BGN
Финансиране от бенефициента 513 899 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнител.
Индикатор 5 (Д) Закупена и въведена в експлоатация Машина за лазерно рязане с фибро източник NUKON, модел NFPRO – 1530
Индикатор 6 (Д) Закупен и въведен в експлоатация Индустриален робот за заваряване FANUC ARC Mate 100iC/6L
Индикатор 7 (Д) Закупена и монтирана система за осветление.
Индикатор 8 (Д) Реконструирана система за вентилация.
Индикатор 9 (Д) Изграден окачен таван.
Индикатор 10 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност в предприятието
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз