Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0251-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Борса за хранителни стоки, АРР и търговски склад гр. Дупница
Бенефициент: „СЛАВИ“ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Борса за хранителни стоки, АРР и търговски склад гр. Дупница.
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Изпълнение на СМР – инвестиции в намаляване енергоемкостта на сградния фонд
Дейност 3: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 4: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 5: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Дейност 6: Визуализация на проекта
Дейност 7: Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
БУЛСТРОЙ
ТЕХНОРИГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 477 655 BGN
Общ бюджет: 968 066 BGN
БФП: 474 364 BGN
Общо изплатени средства: 474 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 474 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 310 475 BGN
2015 163 887 BGN
474 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 403 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 263 904 BGN
2015 139 304 BGN
403 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 571 BGN
2015 24 583 BGN
71 154 BGN
Финансиране от бенефициента 497 343 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Два броя нови и високоефективни Мотокари (Газокари). Нов, по-мощен и по-енергоефективен винтов компресор. Енергийноефективни компютърна и охранителна сис
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на СМР: За сграда „Борса Слави”: Топлинно изолиране на външните стени Подмяна на част прозорците и външните врати Нови, по-енергоефективни осветителни тела За сграда АРР: Топлинно изолиране на външните стени Подмяна н
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на три климатизатора и соларна система
Индикатор 10 (Д) Инвестиции в енергоемкостта на сградния фонд
Индикатор 11 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз