Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0263-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "ДЕЛТА ПЪТ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството"
Бенефициент: "ДЕЛТА ПЪТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на "ДЕЛТА ПЪТ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството"
Дейности: Дейност 4: Отчитане на проекта
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 1: Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенингхофен ООД и Ко. КГ"
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Трифар ООД
КОКОО-777
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 350 773 BGN
Общ бюджет: 2 679 250 BGN
БФП: 1 339 625 BGN
Общо изплатени средства: 1 339 625 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 339 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 339 625 BGN
1 339 625 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 138 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 138 681 BGN
1 138 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 200 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 200 944 BGN
200 944 BGN
Финансиране от бенефициента 1 350 773 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания в следствие на ел. енергия поради закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Асфалтова база
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на пр. газьол поради закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Асфалтова база
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на изграждане на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер.
Индикатор 9 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз