Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0090-C0001
Номер на проект: 13-22-93
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения
Бенефициент: Община Септември
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 20.01.2014
Дата на приключване: 14.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Септември
Дейности: Д4 Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация”
Д2 Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА.
Д5 Дейности за информация и публичност
Д1 Провеждане на обучения в Института по публична администрация.
Д3 Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Конкредо" ООД
"НИКО 96" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 363 BGN
Общ бюджет: 81 199 BGN
БФП: 81 199 BGN
Общо изплатени средства: 81 199 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 731 BGN
2015 27 469 BGN
81 199 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 671 BGN
2015 23 348 BGN
69 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 060 BGN
2015 4 120 BGN
12 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 „Провеждане на обучения в Института по публична администрация” - Брой обучени служители Брой проведени обучения Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 3 (Д) Дейност 2 „Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” - Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат); Брой обучени служители
Индикатор 4 (Д) Дейност 2 „Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” - Брой учебни часове
Индикатор 5 (Д) Дейност 3 „Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани - Общ брой обучени служители; Брой служители, получили сертификат за премина
Индикатор 6 (Д) Дейност 3 „Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани - Брой преминати обучителни модули
Индикатор 7 (Д) Дейност 4 Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” - Общ брой обучени служители; Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 8 (Д) Дейност 4 Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинската администрация” - Брой обучителни модули
Индикатор 9 (Д) Дейност 5 „Информация и публичност на проекта” - Брой публикации; Брой проведени пресконференции
Индикатор 10 (Д) Дейност 5 „Информация и публичност на проекта” - Брой изработени банери; Брой временни табели
Индикатор 11 (Д) Дейност 5 „Информация и публичност на проекта” - Публикувани 5 новини на сайта на общината; Разпратени 5 прессъобщения
Индикатор 12 (Д) Дейност 5 „Информация и публичност на проекта” - Брой отпечатани информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз