Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0192-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Намаляване на енергоемкостта на производството на сухи строителни смеси в ТЕРА СТАР ООД
Бенефициент: ТЕРА СТАР ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Намаляване на енергоемкостта на производството на сухи строителни смеси в ТЕРА СТАР ООД
Дейности: Дейност 1: Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Дейност 2 : Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на сухи строителни смеси.
Дейност 3: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници – соларни панели
Дейност 4: Визуализация на дейностите по проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФАТУМ" ООД
"Поатие"- ООД
ЕКО ТЕХ ЕНЕРДЖИ
ЕЛАС-КРУМОВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 534 BGN
Общ бюджет: 427 068 BGN
БФП: 213 534 BGN
Общо изплатени средства: 213 534 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 138 797 BGN
2015 74 737 BGN
213 534 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 117 978 BGN
2015 63 526 BGN
181 504 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 820 BGN
2015 11 211 BGN
32 030 BGN
Финансиране от бенефициента 213 534 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) Нарастване на производствения капацитет на производството на сухи строителни смеси - в тона
Индикатор 9 (Д) Създадени нови работни места (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз