Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0205-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване енергийната ефективност на Темподем ЕООД чрез използването на възобновяеми енергийни източници
Бенефициент: "ТЕМПОДЕМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване енергийната ефективност на Темподем ЕООД чрез използването на възобновяеми енергийни източници
Дейности: Дейност 1: Формиране на звено за управление на проекта.
Дейност 2: Изграждане на соларна система за БГВ.
Дейност 3 : Дейности свързани с визуалната идентификация.
Дейност 4 : Подаване на изготвения финален технически и финансов отчет за изпълнението на Асистента по верификация за преглед и одобрение
Дейност:5 Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТАРО КЛИМА" ЕООД
Евроинженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 820 BGN
Общ бюджет: 155 640 BGN
БФП: 77 820 BGN
Общо изплатени средства: 77 819 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 819 BGN
2015 0 BGN
77 819 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 146 BGN
2015 0 BGN
66 146 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 673 BGN
2015 0 BGN
11 673 BGN
Финансиране от бенефициента 84 820 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Стикери върху всеки актив закупен по проекта
Индикатор 6 (Д) Информационна табела
Индикатор 7 (Д) Финален технически и финансов отчет за изпълнението
Индикатор 8 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз