Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0126-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване енергийната ефективност на "ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки"
Бенефициент: "ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Повишаване енергийната ефективност на "ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки"
Дейности: Дейност 1: Формиране на звено за управление на проекта.
Дейност 2: Доставка и монтаж на дигитална офсетова печатна машина – 2 бр. и доставка на специализиран софтуер за офсетова машина – 4 бр;
Дейност 3: Доставка и монтаж на сушилни устройства - фурна за офсетов печат - 2 бр. и промишлен миксер на цветове за офсетов печат – пистолет – 1 бр.;
Дейност 4: Доставка и монтаж на автоклав за високо налягане .
Дейност 5: Доставка и монтаж на система за компенсация на реактивна мощност
Дейност 6: Изграждане на соларна система за БГВ, включваща доставка и монтаж на 2 бр. плоски селективни слънчеви колекторни панела и водосъдържател - 300 литра с необходима соларна автоматика.
Дейност 7: Визуалната идентификация
Дейност 8: Подаване на изготвения финален технически и финансов отчет за изпълнението на Асистента по верификация за преглед и одобрение.
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евроинженеринг ООД
АЙ КОНСУЛТ - ВИТАНОВА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 421 702 BGN
Общ бюджет: 843 404 BGN
БФП: 421 702 BGN
Общо изплатени средства: 421 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 421 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 274 106 BGN
2015 147 593 BGN
421 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 232 990 BGN
2015 125 454 BGN
358 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 116 BGN
2015 22 139 BGN
63 255 BGN
Финансиране от бенефициента 421 702 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) Стикери върху всеки актив закупен по проекта
Индикатор 9 (Д) Информационна табела
Индикатор 10 (Д) Финален технически и финансов отчет за изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз