Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0240-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АКВАПАРК "АКВА ПАРАДАЙЗ"
Бенефициент: АКТИВ - 02 ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АКВАПАРК "АКВА ПАРАДАЙЗ"
Дейности: Дейност 14 – Изпълнение на: „Подмяна на неефективни помпи (ЕСМ 1) - Фаза 1: Подмяна на неефективни помпи – инжекционни помпи и Фаза 2: Подмяна на неефективни помпи – центробежни помпи
Дейност 15 – Изпълнение на: „Изграждане на термопомпена система за загряване на вода за БГВ (ЕСМ 2)”
Дейност 16 – Изпълнение на: „Подмяна на неефективно кухненско оборудване (ЕСМ 3)”
Дейност 17 – Изпълнение на: „Частична подмяна на осветлението с енергоефективно такова (ЕСМ 4)”
Дейност 19 - Мониторинг и цялостна комуникация
Дейност 20 - Финансово отчитане на дейностите по проекта
Дейност 18 – Изпълнение на: „Визуализация по проекта”
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДИАНИД ЕООД
Екотехпродуктс ЕООД
Темена
Амод
Нордтехник
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 526 BGN
Общ бюджет: 627 051 BGN
БФП: 313 526 BGN
Общо изплатени средства: 313 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 792 BGN
2015 109 716 BGN
313 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 266 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 173 223 BGN
2015 93 258 BGN
266 481 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 569 BGN
2015 16 457 BGN
47 026 BGN
Финансиране от бенефициента 313 526 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз