Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0184-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ВАС - Хидроизолации" ООД"
Бенефициент: "ВАС ПРО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ВАС - Хидроизолации" ООД"
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване
Дейност 1.7 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Универсална отрезна дискова машина
Дейност 1.6 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Устройство към ролформовачна машина за производстводство на подпрозоречни поли
Дейност 1.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Двойноогъваща машина
Дейност 1.5 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация Механична преса с пневматичен съединител окомплектована с автоматични подаващи устройства
Дейност 1.8 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC хидравлична абкантпреса
Дейност 1.9 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Винтов компресор с честотно управление
Дейност 1.4 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Развиваща машина
Дейност 2 Извършване на дейности за визуализация.
Дейност 1.3 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация Eлектромеханична гилотина
Разходи за извършване на енергиен оди
Дейност 1.11 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за БГВ
Дейност 3 Отчитане на дейностите за изпълнение на проекта
Дейност 1.10 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в Осветителни тела
Дейност 1.2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC щанц машина с въртящ инструмент и глава
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 538 359 BGN
Общ бюджет: 1 075 597 BGN
БФП: 537 799 BGN
Общо изплатени средства: 537 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 537 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 537 799 BGN
2015 0 BGN
537 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 457 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 457 129 BGN
2015 0 BGN
457 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 670 BGN
2015 0 BGN
80 670 BGN
Финансиране от бенефициента 538 359 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Брой енергийно-ефективни технологии въведени във ВАС Хидроизолации ООД
Индикатор 7 (Д) Брой инсталирани ВЕИ мощности във ВАС Хидроизолации ООД – Соларна инсталация за БГВ
Индикатор 8 (Д) Изработени материали за визуализация стикери
Индикатор 9 (Д) Изработени материали за визуализация табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз