Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0200-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Площадка за боклук в гр.София"
Бенефициент: "БКС ХРИСТО НАНЕВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Площадка за боклук в гр.София"
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Изпълнение на СМР – инвестиции в намаляване енергоемкостта на сградния фонд
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Отчитане на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ
Джи Ви Ай Електрик
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 969 BGN
Общ бюджет: 295 939 BGN
БФП: 147 969 BGN
Общо изплатени средства: 147 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 147 969 BGN
2015 0 BGN
147 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 125 774 BGN
2015 0 BGN
125 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 195 BGN
2015 0 BGN
22 195 BGN
Финансиране от бенефициента 147 969 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Енергийни спестявания вследствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два нови Комбинирани багери-товарачи
Индикатор 4 (Д) Енергийни спестявания вследствие на смяна дограмата в административната сграда на компанията.
Индикатор 5 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 6 (Д) Инвестиции в енергоемкостта на сградния фонд
Индикатор 7 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 8 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 10 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз