Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0185-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност в Подемкран АД
Бенефициент: "ПОДЕМКРАН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в Подемкран АД
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективно оборудване
Дейност 2: Извършване на СМР дейности с цел внедряване на енергоефктивни мерки в сградния фонд на фирмата – Цех А и Цех Б
Дейност 3: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 4: Отчитане на проекта
Дейност 5: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Киров" АД
"Евромаркет Кари" АД
"ЕЛИТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 467 218 BGN
Общ бюджет: 930 880 BGN
БФП: 465 440 BGN
Общо изплатени средства: 465 440 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 465 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 465 440 BGN
2015 0 BGN
465 440 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 395 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 395 624 BGN
2015 0 BGN
395 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 816 BGN
2015 0 BGN
69 816 BGN
Финансиране от бенефициента 467 218 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 (Д) Открити нови работни места в предприятието
Индикатор 7 (Д) Изготвен енергиен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз