Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0187-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за почистване на речно корито в гр. Костинброд
Бенефициент: "Интер Транс-99" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за почистване на речно корито в гр. Костинброд
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Отчитане на проекта
Дейност 5: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 713 318 BGN
Общ бюджет: 3 426 635 BGN
БФП: 1 713 318 BGN
Общо изплатени средства: 1 713 317 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 713 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 113 656 BGN
2015 599 660 BGN
1 713 317 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 456 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 946 608 BGN
2015 509 711 BGN
1 456 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 256 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 167 048 BGN
2015 89 949 BGN
256 997 BGN
Финансиране от бенефициента 1 713 318 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя нови мини челни товарачи
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя верижни мини челни товарачи
Индикатор 10 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя комбинирани багер товарачи
Индикатор 11 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на телескопичен товарач
Индикатор 12 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на верижен булдозер
Индикатор 13 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя верижни багери
Индикатор 14 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на верижен багер
Индикатор 15 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя колесни багери
Индикатор 16 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на челен товарач
Индикатор 17 (Д) Енергийни спестявания вследствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на слънчева инсталация.
Индикатор 18 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 19 (Д) Създадени инвестиции (лева) (брутни инвестиции, направени от подкрепеното предприятие)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз