Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0232-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на Многоканални оптикоелектронни наблюдателни уреди с електронно съосяване на осите
Бенефициент: ОПТИКС АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на Многоканални оптикоелектронни наблюдателни уреди с електронно съосяване на осите
Дейности: Дейност 1 - Сформиране на екип за работа по проекта
Дейност 2 - Процедури по ПМС 69/2013г
Дейност 3 - Доставка на оборудването
Дейност 4 - Предоставяне на консултантските услуги за разработване на бизнес и маркетингов анализ и стратегия за реализация на иновативния продукт
Дейност 5 - Визуализация
Дейност 6 - Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 999 940 BGN
Общ бюджет: 5 686 594 BGN
БФП: 2 832 529 BGN
Общо изплатени средства: 2 832 148 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 832 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 832 148 BGN
2 832 148 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 407 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 407 325 BGN
2 407 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 424 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 424 822 BGN
424 822 BGN
Финансиране от бенефициента 2 994 930 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Собствени нови изделия въведени в производството
Индикатор 8 (Д) Закупено високотехнологично измервателно оборудване
Индикатор 9 (Д) Закупено производствено оборудване
Индикатор 10 (Д) Увеличение на приходите
Индикатор 11 (Д) Увеличение на печалбата
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз