Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0037-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-10001
Наименование: Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетите лица в "Стройпроект ООД" - Силистра
Бенефициент: Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 08.12.2008
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на обучение на 10 заети за придобиване на нови професии и повишаване адаптивността на 109 работещи посредством развитие и обновяване на настоящите им професионални компетенции. Обучението е в 3 професионални направления: професия "Строител", специалност "Кофражи" - 25 л., "Армировка и батон" - 20 и "Зидария" - 20л.; Професия "Строител монтажник", спец. "Дограма и стъклопоставяне" - 10; Проф."Пътен строител", спец."Строител на пътища" - 25; Професия "Охранител"; спец. "Физ.охрана на обекти" - 19 л.
Дейности: Дейност 1 Подготовка за стартиране на обученията
Дейност 2 Визуализация и публичност
Дейност 2 Визуализация и публичност
Дейност 3 Провеждане на курс по специалност “Кофражи”
Дейност 4 Провеждане на курс по специалност “Армировка и бетон”.
Дейност 5 Провеждане на курс по специалност “Зидария”
Дейност 6 Провеждане на курс по специалност “Дограма и стъклопоставяне”
Дейност 7 Провеждане на курс по специалност “Строител на пътища, магистрали и съоражения към тях”
Дейност 8 Провеждане на курс по специалност “Физическа охрана на обекти”
Дейност 9 Провеждане на изпити и получаване на удостоверения за придобиване на част от професията.
Дейност 10 Отчет на проекта
Партньори
Партньори:
СТРОЙПРОЕКТ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 290 BGN
Общ бюджет: 41 233 BGN
БФП: 32 681 BGN
Общо изплатени средства: 29 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 858 BGN
2010 26 757 BGN
2011 0 BGN
2012 - 9 607 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 079 BGN
2010 22 743 BGN
2011 0 BGN
2012 - 8 166 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 657 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 779 BGN
2010 4 013 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 441 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 351 BGN
Финансиране от бенефициента 14 823 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз