Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0037-C0001
Номер на проект: 13-22-38
Наименование: Община Каспичан – ефективна и компетентна общинска администрация
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 08.01.2014
Дата на приключване: 08.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1 Обучения, проведени в Института по публична администрация
Дейност 2 Обучения по ключови компетентности
Дейност 3 Обучения по английски език
Дейност 4 Обучение по информационни технологии
Дейност 5 Дейности по информация и публичност
Дейност 6 Организация и управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 544 BGN
Общ бюджет: 87 399 BGN
БФП: 87 399 BGN
Общо изплатени средства: 87 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 485 BGN
2015 23 913 BGN
87 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 963 BGN
2015 20 326 BGN
74 289 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 523 BGN
2015 3 587 BGN
13 110 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5: Изработени семинарни папки
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5: Изработени блок-листи за писане
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5: изработени брандирани флаш памети с логото на програмата
Индикатор 19 (Д) По Дейност 6: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6: Проведени работни срещи
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6: Проведени тръжни процедури
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6: Изготвени междинни технически доклада


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз