Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0047-C0001
Номер на проект: ESF-2102-18-02002
Наименование: Повишаване на квалификацията е гаранция за по-висок стандарт
Бенефициент: "СИВАНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 18.12.2008
Дата на приключване: 18.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда посредством обучение на заети лица;Насърчаване инвестирането в развитие на човешките ресурси;Предоставяне на обучения на заети лица в предприятия от региона, подобряване на професионални компетенции и ключови знания.
Дейности: Дейност 1. Стартиране на проекта, подготовка, техническа организация и визуализация на проекта.
Дейност 2. Подготовка на учебния процес - закупуване на учебни материали за обученията.
Дейност 3. Провеждане на обучение за част от професия "Шивач". 40 лица се обучават в част от професия "Шивач", специалност "Шивачество". Продължителността на курса е 160 уч.часа.
Дейност 4. Провеждане на обучение по английски език - ниво начинаещи. 60 лица, разделени на 3 групи от по 20 души, се обучават в курс по английски език. Общата продължителност на курса е 160 учебни часа.
Дейност 5. Провеждане на обучение за придобиване на част от професия "Сътрудник в малък и среден бизнес". 20 служители се обучават в курс за придобиване на част от професия "Сътрудник в малък и среден бизнес". Продължителността на курса е 160 уч.часа.
Дейност 6. Приключване на проекта Издаване на документ за приключване на квалификацията и ключовата компетенция, визуализация и отчитане резултатите на проекта.
Партньори
Партньори:
Б.А.М.-БЪЛГЕРИАН АПАРЕЛ МАНЮФАКТОРИНГ ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 237 BGN
Общ бюджет: 43 611 BGN
БФП: 30 528 BGN
Общо изплатени средства: 30 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 847 BGN
2010 4 934 BGN
2011 15 744 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 370 BGN
2010 4 194 BGN
2011 13 382 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 477 BGN
2010 740 BGN
2011 2 362 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 579 BGN
Финансиране от бенефициента 21 102 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз