Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0321-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна система предоставяща Облачни услуги (Cloud services) чрез Уеб портал за Управление на човешките ресурси и self-services (самообслужване) на служителите и мениджърите на предприятията
Бенефициент: "Бизнес Софтуер Консулт" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна система предоставяща Облачни услуги (Cloud services) чрез Уеб портал за Управление на човешките ресурси и self-services (самообслужване) на служителите и мениджърите на предприятията
Дейности: Изпълнение на Дейност 1. Управление на проекта.
Подготовка на Дейност 2. Закупуване на ДМА и ДНА.
Изпълнение на Дейност 2. Закупуване на ДМА и ДНА.
Подготовка на Дейност 3. Разработка на специализиран софтуер
Изпълнение на Дейност 3. Разработка на специализиран софтуер
Подготовка на Дейност 4. Маркетингова дейност.
Изпълнение на Дейност 4. Маркетингова дейност.
Дейност 5 Консултантски услуги за разработване на проектното предложение
Дейност 6 Визуализация на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"ДАБЪЛ Д" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 181 BGN
Общ бюджет: 240 434 BGN
БФП: 158 856 BGN
Общо изплатени средства: 158 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 120 410 BGN
2015 38 447 BGN
158 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 102 348 BGN
2015 32 680 BGN
135 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 061 BGN
2015 5 767 BGN
23 828 BGN
Финансиране от бенефициента 84 505 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Закупена сървърна система
Индикатор 8 (Д) Закупен системен софтуер
Индикатор 9 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнител по ПМС 69
Индикатор 10 (Д) Маркетингова стратегия
Индикатор 11 (Д) Разработен специализиран софтуер необходим за внедряване на иновацията
Индикатор 12 (Д) Реализирана визуализация на проекта
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз