Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0245-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативния продукт Requestbook (Книга за заявки) и предлагане на иновативна услуга на пазара
Бенефициент: "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативния продукт Requestbook (Книга за заявки) и предлагане на иновативна услуга на пазара
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на доставчик на дълготрайните материални и нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайните активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Осигуряване на визуализация и информираност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
"М-Агроинвест" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 373 267 BGN
Общ бюджет: 414 741 BGN
БФП: 373 267 BGN
Общо изплатени средства: 373 267 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 373 267 BGN
2015 0 BGN
373 267 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 317 277 BGN
2015 0 BGN
317 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 990 BGN
2015 0 BGN
55 990 BGN
Финансиране от бенефициента 41 474 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Закупени дълготрайни материални активи
Индикатор 8 (Д) Закупени дълготрайни нематериални активи
Индикатор 9 (Д) Закупени и поставени визуализационни материали
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз