Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0206-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване в производството на нов иновативен продукт "Хидравлична зъбна помпа" предназначена за автомобилостроенето".
Бенефициент: "КАПРОНИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: "Внедряване в производството на нов иновативен продукт "Хидравлична зъбна помпа" предназначена за автомобилостроенето".
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Анализатор на сплави
Изпълнение на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Анализатор на сплави
Подготовка на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Многооперационна машина с ЦПУ за механично обработване на призматични детайли с възможност за обработка от три странис размер на масата 500х500 мм
Изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Многооперационна машина с ЦПУ за механично обработване на призматични детайли с възможност за обработка от три странис размер на масата 500х500 мм
Подготовка на Дейност 3: Закупуване и въвеждане в експлоатация наПроизводствена клетка
Изпълнение на Дейност 3: Закупуване и въвеждане в експлоатация наПроизводствена клетка
Подготовка на Дейност 4: Закупуване и въвеждане в експлоатация наМногооперационна машина с ЦПУ за механично обработване на призматични детайли с възможност за обработка от тристрани с размер на масата 400х400 мм
Изпълнение на Дейност 4: Закупуване и въвеждане в експлоатация наМногооперационна машина с ЦПУ за механично обработване на призматични детайли с възможност за обработка от три страни с размер на масата 400х400 мм
Подготовка на Дейност 5: Закупуване и въвеждане в експлоатация наЦПУ многооперационна машина с подвижна колона за механично обработване на призматични детайли – 2бр.
Изпълнение на Дейност 5: Закупуване и въвеждане в експлоатация наЦПУ многооперационна машина с подвижна колона за механично обработване на призматични детайли – 2бр.
Подготовка на Дейност 6: Закупуване и въвеждане в експлоатация наЗъбообработваща машина с ЦПУ за обработване на зъбни колела с червячна фреза
Изпълнение на Дейност 6: Закупуване и въвеждане в експлоатация наЗъбообработваща машина с ЦПУ за обработване на зъбни колела с червячна фреза
Подготовка на Дейност 7: Закупуване и въвеждане в експлоатация наУниверсална кръглошлифовъчна машина с ЦПУ - 2бр.
Изпълнение на Дейност 7: Закупуване и въвеждане в експлоатация наУниверсална кръглошлифовъчна машина с ЦПУ - 2бр.
Подготовка на Дейност 8: Закупуване и въвеждане в експлоатация наЗаточна машина.
Изпълнение на Дейност 8: Закупуване и въвеждане в експлоатация наЗаточна машина.
Подготовка на Дейност 9: Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 909 190 BGN
Общ бюджет: 5 808 714 BGN
БФП: 2 904 357 BGN
Общо изплатени средства: 2 904 357 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 904 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 904 357 BGN
2 904 357 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 468 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 468 703 BGN
2 468 703 BGN
В т.ч. Национално финансиране 435 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 435 654 BGN
435 654 BGN
Финансиране от бенефициента 2 909 190 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1:Доставени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Разширяване на продуктовата гама, чрез внедряване на иновативни продукти
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Успешно реализирани инвестиционни дейности
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Изграждане на капацитет за серийно производство на иновативен модел ХЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз