Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0331-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на собствено разработени иновативни продукти в производствения процес на „Уолтопия” ООД
Бенефициент: "Уолтопия" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на собствено разработени иновативни продукти в производствения процес на „Уолтопия” ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на доставчици на дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 392 BGN
Общ бюджет: 946 612 BGN
БФП: 474 131 BGN
Общо изплатени средства: 474 131 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 474 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 474 131 BGN
474 131 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 403 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 403 011 BGN
403 011 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 71 120 BGN
71 120 BGN
Финансиране от бенефициента 485 953 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Успешно проведени процедури за избор на доставчици и изпълнители
Индикатор 8 (Д) Закупени и въведени в експлоатация ДМА и ДНА
Индикатор 9 (Д) Информационна табела
Индикатор 10 (Д) Подадено и одобрено проектно предложение
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)
Индикатор 12 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 13 (Д) Намаляване на себестойността на предлаганите продукти
Индикатор 14 (Д) Ръст на приходите от продажби
Индикатор 15 (Д) Подобряване на пазарните позиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз